کتابخانه دیجیتال پیام


PDL نرم افزار پیام

 نرم افزار مدیریت کتابخانه و کتابخانه دیجیتال پیام (PDL) اولین نرم افزار تمام وب در کشور است که سالهاست در خدمت جامعه کتابداری کشور می باشد.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.