پیام پی


PayamPay نرم افزار پیام پی

 نرم افزار پیام پی، نرم افزاری است که جهت مدیریت پرداخت و دریافت الکترونیکی طراحی و پیاده سازی شده است. این نرم افزار مدیریت در آمدها و هزینه ها را برای یک سازمان فراهم می سازد. با این نرم افزار امکان صرفه جوییهای فراوان با مدیریت اولویتهای هزینه ها فراهم می شود. مدیریت یارانه ها از قابلیتهای مهم این نرم افزار است. 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.